Membraanfiltratie

Maximale recovery tegen de meest optimale kosten

Membraanfiltratie neemt een belangrijke plaats in de waterbehandeling in. Dat is niet voor niks. Het is immers de uitgewezen techniek voor het optimaal verwijderen van fijne deeltjes en zouten. Als marktleider in Nederland heeft Aquacare de afgelopen decennia een indrukwekkend pakket producten ontwikkeld ten behoeve van reverse osmosis-systemen. Geschikt voor vrijwel iedere toepassing, bijzonder effectief en vooral ook duurzaam.

Informeer naar de mogelijkheden

Optimale membraanfiltratie, minimale footprint

Bij het produceren van water met membraanfiltratiesystemen (RO) kunnen beperkt oplosbare zouten kristallen vormen, neerslaan en daarmee de membranen verstoppen. Antiscalants zorgen ervoor dat die kristallen niet worden gevormd, klein blijven of in de oplossing blijven zodat ze niet neerslaan op het membraan. Deze stoffen dienen dus continu in de juiste dosering aan het voedingswater toegevoegd te worden om dit te voorkomen.

Vaak worden op grote schaal fosfonaten en acrylaten toegepast als antiscalants. Deze zijn echter gedeeltelijk of geheel op fossiele grondstoffen gebaseerd. Aquacare kiest liever de duurzame en toekomstbestendige manier van membraanfiltratie. Minstens zo effectief als traditionele methoden, maar minder belastend voor het milieu.

Voordelen membraanfiltratie-oplossingen Aquacare

 • Bouw op de expertise van een marktleider
 • Kies voor maximale recovery van de membraaninstallatie
 • Profiteer van optimale operationaliteit
 • Geen vervuiling door kalkafzetting en microbiologie
 • Maximale levensduur van membranen
 • Verlaag operationele kosten
 • Breed pakket milieuvriendelijke, effectieve oplossingen

Overzicht producten membraanfiltratie

Antiscalants
 • Antiscalant voor een hoge pH en calciumsulfaat (CaSO4)
 • Dispersant voor ijzer (Fe3+)
 • Antiscalant voor hoge concentraties Ba/Sr- en SO4/PO4-zouten
 • Geconcentreerde antiscalant voor Ca2+-, Ba2+-, Sr2+- en Fe2+-zouten
 • Kant-en-klare antiscalant voor gebruik in kleinere systemen, doseerniveau 10-15 ppm
 • Kant-en-klare antiscalant voor gebruik in kleinere
 • systemen, doseerniveau 10-15 ppm
 • Kant-en-klare antiscalant voor gebruik in kleinere systemen, doseerniveau 25-40 ppm
 • Antiscalant voor zeewater
 • Fosfaatvrij en biodegradeerbaar
Membraancoatings

Eenvoudig toe te passen coating voor beschadigde membranen. Het verhoogt de retentie van de behandelde membranen en verlengt zo de levensduur. Daarnaast is het geschikt om periodes met hogere temperaturen te overbruggen.

Membraancleaners
 • Calciumscaling-reinigingsmiddel, typisch in de laatste stage
 • IJzerfouling-reinigingsmiddel eerste stage
 • Biofilm-reinigingsmiddel eerste stage, gebaseerd op oppervlakte-actieve stoffen
 • Biofilm-reinigingsmiddel eerste stage, gebaseerd op succinezuur

Antiscalants en overige membraanfiltratie-oplossingen

Membraanfiltratiesoftware 4AQUA RO10

Ons eigen softwareprogramma 4AQUA RO10 selecteert de beste keuze in antiscalants voor iedere situatie en berekent automatisch de optimale recovery en dosering.

Membraanfiltratiesoftware 4AQUA RO10

Ons eigen softwareprogramma 4AQUA RO10 selecteert de beste keuze in antiscalants voor iedere situatie en berekent automatisch de optimale recovery en dosering.

Biologisch afbreekbare antiscalants 4AQUA OSM BD 30

In samenwerking met gerenommeerde wetenschappelijke instituten als de TU Delft en Wetsus, visionaire klanten als PWN en Vitens en leidende partijen in de biobased-industrie, leggen we de lat steeds hoger. Dit heeft onder meer geresulteerd in de ontwikkeling van effectieve en milieuvriendelijke producten als de antiscalants 4AQUA OSM BD 30.

Extreem effectieve antiscalants, weinig milieubelastend

4AQUA OSM BD 30 is een revolutionaire antiscalant die extreem effectief is, een lage impact op het milieu heeft en eenvoudig biologisch afbreekbaar is. De 4AQUA OSM BD 30 antiscalant heeft veel voordelen zoals:

 • uitzonderlijke calciumprecipitatie-remmende eigenschappen bij lage doseringen;
 • aanzienlijke verhoging van de inductietijd van Ca2+-, Ba2+-, Sr2+- en Fe2+-zouten;
 • de afwezigheid van fosfaat en stikstof; mede daardoor draagt het niet bij aan biofouling;
 • 100% hernieuwbaar;
 • 100% biologisch afbreekbaar;
 • het feit dat de antiscalant niet bijdraagt aan eutrofiëring wanneer het concentraat wordt geloosd in oppervlaktewater;
 • het een effectief groen alternatief biedt voor op polyacrylaat gebaseerde formuleringen.
Drinkwaterstandaarden KIWA ATA

Aquacare biedt een speciaal productportfolio van antiscalants die kunnen worden gebruikt in drinkwaterproductiefaciliteiten met membraaninstallaties. Deze producten voldoen aan de KIWA ATA-standaard en zijn zodoende beschikbaar voor wereldwijde toepassingen in drinkwaterproductiefaciliteiten.

Membrane Fouling Simulators MFS16 & MFS01

Aquacare heeft de exclusieve rechten voor de verkoop van de Membrane Fouling Simulator-cellen, ontwikkeld en uitgebreid bestudeerd door Prof. Dr. Hans Vrouwenvelder (KAUST KSA). De MFS kan, wanneer deze in de membraantoevoerleiding wordt geplaatst, exact dezelfde omstandigheden simuleren als in het voorste element van het membraansysteem. Zodoende kan de simulator worden ingezet als effectief hulpmiddel voor onderzoek naar de vervuilingsbijdrage van elke stap van de voorbehandeling. Maar ook als selectiehulpmiddel voor de beste antiscalants met betrekking tot biofouling.

Membrane Fouling Simulators MFS16 & MFS01

Aquacare heeft de exclusieve rechten voor de verkoop van de Membrane Fouling Simulator-cellen, ontwikkeld en uitgebreid bestudeerd door Prof. Dr. Hans Vrouwenvelder (KAUST KSA). De MFS kan, wanneer deze in de membraantoevoerleiding wordt geplaatst, exact dezelfde omstandigheden simuleren als in het voorste element van het membraansysteem. Zodoende kan de simulator worden ingezet als effectief hulpmiddel voor onderzoek naar de vervuilingsbijdrage van elke stap van de voorbehandeling. Maar ook als selectiehulpmiddel voor de beste antiscalants met betrekking tot biofouling.

Membraanreinigers 4AQUAclean

Aquacare biedt een breed scala aan reinigingsmiddelen voor verkalkte of vervuilde membraanelementen. Veilig te gebruiken bovendien op membranen van bijna alle fabrikanten.

Membrane Coating 4Memcoat 01

Een kosteneffectieve en gemakkelijk toepasbare coating die de retentie verhoogt van beschadigde of oudere membranen. De coating kan na chloorbeschadiging worden gebruikt om de gevolgen tegen te gaan en veilig de tijd overbruggen voordat de nieuwe elementen kunnen worden geplaatst. Ook kan het worden toegepast voor de verlenging van de levensduur van oudere elementen, die de maximale geleidbaarheidsgrenzen van het permeaat overschrijden tijdens periodes van aanvoer van warmer voedingswater.

Contactinformatie

Aquacare
Graaf van Solmsweg 56-58
5222 BP ’S-HERTOGENBOSCH

T: +31 (0) 73 624 71 71
E: info@aquacare.nl
Algemene voorwaarden Aquacare