Fosfaatverwijdering en fosfaatrecovery

Fosforwijdering en terugwinning fosfaat

De kwaliteit van oppervlaktewater staat onder grote druk door het snel toenemende fosfaatgehalte. Hoewel fosfaten op zich niet schadelijk zijn, leiden hoge concentraties in combinatie met zonlicht tot verstikkende algengroei (eutrofiëring). Het is dan ook essentieel om de noodzakelijk lozing van fosfaten zoveel mogelijk te beperken. Met de door ons ontwikkelde BiOPhree®-technologie hebben we de sleutel voor de oplossing van dit vraagstuk in handen.

Neem direct contact met ons op

Pak fosforverwijdering eenvoudig en efficiënt aan

De genoemde algengroei stelt ons voor problemen over de hele wereld; van de Everglades en de Baltische zee tot ons eigen kikkerlandje. Niet voor niets is de wetgeving op dit gebied aanzienlijk aangescherpt om zo de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater te waarborgen. BiOPhree® helpt op milieuvriendelijke wijze te voldoen aan de regels en is reeds succesvol gebleken. Zo heeft het als proefoplossing deel uitgemaakt van de George Barley Water Prize, The Baltic Sea Challenge en het Water Mining H2O-project.

Hoe werkt BiOPhree®-fosfaatverwijdering?

Eigenlijk heel simpel. Met een gepatenteerde adsorptietechniek wordt het in water vrij beschikbare fosfaat tot een minimum gereduceerd. Voor afvalwater en oppervlaktewater wordt dit vrije fosfaat afgevangen; uiterst effectief, absoluut duurzaam, groen en succesvol.

Het meest kostenefficiënt is deze fosfaatverwijderingsoplossing daar waar de hoogste concentraties het oppervlaktewater inkomen (hotspots). Onafhankelijk van de inkomende totale fosfaatconcentratie – die van 100 tot 3000 ppb kan variëren – wordt een uitgaande stroom lager dan 10 ppb bereikt. Het geadsorbeerde fosfaat in de reactoren wordt vervolgens in een regeneratiecyclus weer opgelost. Daarna kan het adsorptiemedium weer opnieuw fosfaat opnemen.

Terugwinning en hergebruik fosfaten

Als kers op de taart wordt het fosfaat – samen met andere stoffen die in de regeneratievloeistof zitten –, door innovatieve processen gescheiden van de zuivere regeneratievloeistof. Beide stromen kunnen zo weer teruggewonnen worden en geschikt gemaakt voor hergebruik.

BiOPhree®-fosfaatverwijdering levert grote voordelen op

  • Voorkom algengroei en schadelijke afvalstromen
  • Flexibele design; schaalbaar van 10 tot 100.000 m3/hr.
  • Eenvoudig proces, maximale bedrijfszekerheid
  • Verlaag zowel energieverbruik als operationele kosten
  • Verklein de ecologische footprint
  • Terugwinning en hergebruik fosfaten; circulair ondernemen

Laat je gegevens achter en wij nemen contact met je op

Contactinformatie

Aquacare
Graaf van Solmsweg 56-58
5222 BP ’S-HERTOGENBOSCH

T: +31 (0) 73 624 71 71
E: info@aquacare.nl
Algemene voorwaarden Aquacare