Chemische waterbehandeling

Kies voor meer efficiency en voorkom stilstand

Het voorkomen van corrosie, kalkafzetting en microbiologische vervuiling van koelwater en ketelwater is van cruciaal belang. Niet alleen voor meer efficiency, maar ook ter voorkoming van stilstand van koel- en ketelwatersystemen, en het verlengen van de levensduur van de apparatuur. De kwaliteit van het water bepaalt de keuze van behandeling (corrosie of kalkafzetting) en geeft voor de systemen de meest optimale operationele condities. Aquacare helpt koelwater- en ketelwatersystemen optimaal te laten draaien.

Informeer naar de mogelijkheden

De waterbehandelingsdriekhoek

Corrosie, kalkafzetting en microbiologische vervuiling zijn samengepakt in de zogenaamde waterbehandelingsdriehoek. Waterbehandeling volgens Aquacare heeft als doel om minimaal twee van de drie armen van deze driehoek aan te pakken. Hiermee wordt bedoeld dat het de combinatie kalkafzetting en microbiologie is of corrosiebescherming en microbiologie. De vervuiling wordt onder controle gehouden door het spuien van water uit het systeem.

Aquacare biedt diverse technologische oplossingen om afzettingen te voorkomen. Ze zorgen voor optimale operationele condities van het systeem en verzekeren ‘return on investment’ bij toepassing van de technologie.

 

By 2030, demand for water will exceed supply by

%

Pak wateruitdagingen effectief aan

  • Corrosie, kalkafzetting en microbiologische vervuiling voorkomen
  • Een integrale aanpak, afgestemd op kwaliteit water
  • Meest optimale condities van het systeem
  • Verzekerd return on investment
  • Verlenging werking en levensduur van systemen

Corrosie

Corrosie is het proces waarbij de oppervlakten van metalen wordt aangetast. Hierbij neemt de sterkte van het materiaal af en is er kans op schade. Er zijn vele verschillende vormen van corrosie die allemaal hun eigen specifieke karakter hebben.

De meest bekende vormen van corrosie zijn uniforme corrosie, lokale corrosie (put corrosie), specifieke corrosie onder afzetting, erosie-corrosie, zuurstofgedreven corrosie en ‘stress’-corrosie. Afhankelijk van het systeem komen bepaalde vormen wel of niet voor. Factoren die impact hebben op de corrosie zijn opgeloste gassen, opgeloste vaste stoffen, watersnelheid door de leiding/het systeem en de temperatuur (elke dT van 10 graden verdubbelt de corrosiesnelheid).

Kalkafzetting

Water bevat zouten. En indien de concentratie daarvan toeneemt, kunnen kalkafzettingen voorkomen op plaatsen waar dat niet gewenst is. Factoren die hier een invloed op hebben zijn: oververzadiging, aangroeipunt op een kristal, contacttijd, stromingssnelheid, pH, temperatuur, aanwezige corrosie op oppervlak, vervuiling of microbiologische activiteit.

Veelvoorkomende afzettingen in koelsystemen zijn calciumcarbonaat en calciumfosfaat (zet zich af op plekken met hoge lokale temperatuur van het oppervlak). Dit is afhankelijk van de aanwezigheid van hardheid, alkaliniteit, fosfaat en pH in het water. In ketelsystemen is er het risico op ketelsteen indien er doorslag van hardheid in het ketelvoedingswater zit.

Vervuiling in het systeem

Vervuiling in een koelsysteem kan door verschillende factoren ontstaan. Microbiologische groei, verplaatst colloidal material en zouten of zwevend material in het suppletiewater. Maar ook vervuiling uit de lucht, vervuiling door olie en vetten tijdens onderhoud of door lekkages vanuit de proceskant en door grotere brokstukken als hout, insecten en vogels.

Deze vervuiling kan op verschillende manieren worden aangepakt. Het plaatsen van filters of netten om de koeltoren bijvoorbeeld, maar ook door het laten spuien van het systeem tijdens normale bedrijfsvoering. Daarnaast is het van belang dat tijdens mechanisch onderhoud het vuil ook verwijderd wordt. Ook het toevoegen van een dispersant zorgt ervoor dat de vervuiling zich minder goed kan hechten aan de wanden en wordt meegevoerd naar het bassin vanwaar het middels de spui kan worden afgevoerd. Aquacare adviseert graag voor de beste oplossing passend bij de situatie.

Microbiologische activiteit

Microbiologische activiteit zal in koelsystemen eerder en vaker voorkomen dan in ketelsystemen. In water dat in verbinding staat met de open buitenlucht is de kans namelijk groot dat er vervuiling uit de lucht gewassen wordt. Hierdoor ontstaat er een klimaat met voedingsstoffen voor microbiologische activiteit in een omgeving waar ook de juiste temperatuur voor activiteit aanwezig is.

Helaas kan microbiologische activiteit leiden tot het vormen van slijmlagen. Deze slijmlagen zullen als een isolator fungeren op warmte-overdracht-oppervlakken. Op andere delen in een koelsysteem kan er onder de slijmlaag een proces genaamd ‘under deposit’-corrosie plaatsvinden. Dit ontstaat door het specifieke en lokale milieu onder de slijmlaag. Een andere term voor dit type corrosie is ‘micro induced corrosie’. Het resultaat is in ieder geval een niet gewenst resultaat met in het ergste geval een lekkende leiding.

Contactinformatie

Aquacare
Graaf van Solmsweg 56-58
5222 BP ’S-HERTOGENBOSCH

T: +31 (0) 73 624 71 71
E: info@aquacare.nl
Algemene voorwaarden Aquacare