Amersfoort, 25 november 2021 Aquacare en Royal HaskoningDHV hebben besloten om gezamenlijk de nieuwste game changing innovatie op het gebied van fosfaatverwijdering en fosfaatterugwinning naar de markt te brengen, genaamd BiOPhree®. Deze exclusieve samenwerking heeft in eerste instantie betrekking op de huishoudelijke afvalwatermarkt in Nederland en het Verenigd Koninkrijk en zorgt voor een betere waterecologie en het terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater.

Overmatige algengroei in het oppervlaktewater is een wereldwijde uitdaging die zorgt voor forse ecologische en economische schade. Algengroei in oppervlaktewater wordt sterk beïnvloed door de hoeveelheid fosfaat in het water. Door het fosfaat vergaand te verwijderen, zoals uit huishoudelijk afvalwater, wordt deze drijvende kracht voor algengroei grotendeels weggenomen.

De combinatie van de specifieke kennis van beide organisaties maakt deze samenwerking een logische stap. Tako van Croonenborgh, Managing Director bij Aquacare, licht toe: Het bezitten van alle technologische kennis is één ding maar om het tot een echt succes te maken moet je gaan samenwerken met een partij die marktkennis en markttoegang heeft. Een partij die ook gelooft in circulaire economie en de waarde van terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater. Wij zijn dan ook trots dat dit partnerschap met Royal HaskoningDHV tot stand is gekomen en hebben vertrouwen in het succesvol samen introduceren van deze technologie in de markt.

Beide organisaties geloven ook in de noodzaak om overmatige algengroei op korte termijn met de beste beschikbare technologie aan te pakken. Naast fosfaatverwijdering tot zeer lage concentraties is het met deze technologie ook mogelijk het fosfaat terug te winnen en dit weer als grondstof in te zetten. Paul Roeleveld, director business development & innovations bij Royal HaskoningDHV vertelt: “Door het terugwinnen van fosfaat en dit weer als grondstof te kunnen inzetten zorgen we met de BiOPhree® technologie niet alleen voor minder natuurschade maar dragen we ook bij aan de circulaire waterketen”.

Voor meer informatie:
Tako van Croonenborgh, Managing Director, Aquacare 0736247171 / 06-25057875

Paul Roeleveld, Director business development & innovations, Royal HaskoningDHV, 0613666985

Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk bureau voor ingenieursdiensten, consultancy en projectmanagement sinds 1881. Onze bijna 6.000 professionals wereldwijd innoveren graag door samen te werken met klanten en partners en zo een positieve impact te hebben op mensen, de leefomgeving en de economie. In een steeds sneller tempo verbinden we de digitale met de fysieke wereld. In samenwerking met onze klanten en partners maken we gebruik van data en algoritmes om problemen op te lossen of te voorkomen. We helpen onze klanten bij hun digitale transformatie en ondersteunen hen met een betere en snellere uitvoering van hun ambities. Enhancing society together!
Kijk voor meer informatie op
royalhaskoningdhv.nl

Aquacare, een private-owned bedrijf met vestigingen in Nederland, UAE en de USA, is sinds 1988 actief in industriele waterbehandling en onderhoud van koelinstallaties. Aquacare is inmiddels uitgegroeid tot een zeer innovatief bedrijf en heeft zijn eigen R&D als basis voor nieuwe innovaties voor toepassing in drink-, afval-, oppervlakte-, industrie water en utiliteit. Aquacare ontwerpt, bouwt, implementeert en onderhoudt systemen voor waterbehandeling. Systemen die dag in dag uit berekend zijn op hun zware taak. Met het oog op optimaal rendement, kostenbesparing, energie-efficiëntie en het milieu. Eenvoudig beheersbaar en controleerbaar bovendien. Om zo niets aan het toeval over te laten. Zo kunt u zich met een gerust hart richten op uw core business.