Home
Login
Contact
Aquacare Service
Organisatie  

 Industrie

 4AQUA CCM 3000

 Legionella preventie

Geachte klant,

Wij zijn ons er terdege van bewust dat REACH in de loop van 2008 van kracht is geworden als Europese voorschrift en daarmee het voorgestelde tijdstraject voor
preregistratie en registratie.

Deze regelgeving in zijn huidige vorm is complex en zal, eenmaal geïmplementeerd, een significante impact hebben op alle producenten, importeurs en “downstream users “ in de Europese Unie, en vereist hun verenigde samenwerking over alle verkoopketens.

Er bestaat een algemene zorg over het potentiële gevaar dat enige chemische stoffen, als gevolg van REACH, van de Europese markt zullen worden teruggetrokken, enerzijds vanwege de voorgeschreven acties en/of commerciële overwegingen, anderzijds vanwege zijn mogelijke impact op de “downstream users”.

Aquacare Europe B.V. zal al het mogelijke doen om alle aspecten van conformiteit onder REACH verplichtingen te bereiken en zal de zekerheid geven dat al onze producten beschikbaar zullen blijven onder de bovengenoemde regelgeving.

Wij zijn gecommitteerd om aan onze wettelijke verplichtingen ten gevolge van REACH, als een “ formulator/ downstream user “en hebben dientengevolge een speciale werkgroep opgezet.
Al onze producten zijn geïdentificeerd en onderverdeeld.
Al onze toeleveranciers zijn geïdentificeerd, geïnformeerd en gecommitteerd tot preregistratie en registratie.
Wij hebben het gebruik van uw gebruik van onze producten geïdentificeerd en de blootstellingscenario’s worden opgesteld.
Tevens zijn we bezig onze Veiligheid Informatie Bladen naar de nieuwe REACH regelgeving te updaten.

Voor het moment zijn wij niet in staat u verder gedetailleerde informatie te geven noch zijn wij in staat zeer gedetailleerde vragenlijsten in te vullen.

Indien u echter van mening bent dat enig van onze producten die wij aan u verkopen een erg kritische schakel vormt in uw bedrijfsvoering, zijn wij graag bereid dit meer in detail met u te bespreken.

Hoogachtend,


K.J.Baas
Directeur
Aquacare Europe BV
Hoofd REACH werkgroep.

Standpunt en beleid van Aquacare Europe t.a.v. REACHNieuwsbrief VROM REACH
lees meer... >