Home
Login
Contact
Aquacare Service
Organisatie  

 doseer- en
 regelapparatuur

 koel- en ketelwater  producten

 membraanproducten

 ontharding

 Laboratorium

 legionella preventie


Laatste nieuws Legionellapreventie

Legionellabacteriën vormen een risico voor de volksgezondheid. Zij kunnen de zogenaamde veteranenziekte (legionellose) veroorzaken. Deze bacteriën kunnen zich in watersystemen onder bepaalde omstandigheden vermeerderen tot gezondheidsbedreigende aantallen. Indien men door inademing wordt blootgesteld aan gevormde aërosolen, is er een risico van besmetting met de gevreesde legionellabacterie.

Per 1 januari 2004 zijn bedrijven met aërosolvormende installaties zoals koeltorens, verdampingscondensors en luchtbevochtigers, verplicht een “Beheersplan legionellapreventie” te hebben. Voor het opstellen van dit beheersplan zal eerst een risicoanalyse uitgevoerd moeten worden (Arbo besluit afd.9, biologische agentia, par.2, art.4.87a en b ). Duidelijk is dat ook in dit soort systemen een potentieel risico op groei en verspreiding van legionellabacteriën aanwezig is. Eind 2004 is door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het Arbo informatieblad AI-32 uitgebracht wat als leidraad moet dienen voor het opstellen van een “Beheersplan legionellapreventie”.
Verder is in 2008 de ISSO publicatie 55.3, Legionellapreventie in klimaatinstallaties, uitgebracht. In deze publicatie worden de Arbo-Beleidsregels Legionellapreventie en Arbo-informatieblad AI-32 vertaald naar praktijkrichtlijnen voor het Legionellaveilig ontwerpen, uitvoeren en beheren van natte koeltoren- en luchtbevochtigingssystemen.

Volgens berichtgevingen van september 2007 wil Minister Cramer van het Ministerie van VROM de legionellapreventie voor natte koeltorens opnemen in de Wet Milieubeheer. Op dit moment legt de Arbo-wet de zorgplicht voor koeltorens bij werkgevers. Maar in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld flats en gedeelde kantoorpanden, is er geen werkgever aan te wijzen. Minister Cramer wil die lacune in de regelgeving opvullen door eigenaren van koeltorens zorgplicht op te leggen voor de omgeving. Gemeenten (milieudiensten) moeten daar toezicht op houden. De Arbo-inspectie blijft wel de controle houden vanuit de Arbo regels. Verder moeten de gemeenten de koeltorens registreren om bij een legionella-uitbraak de bron beter en sneller te kunnen traceren. Medio 2009 zal er een meldplicht met nadere preventieve voorschriften voor natte koeltorens worden ingevoerd.

Legionellapreventie is een belangrijk aandachtspunt voor Aquacare. Wij maken risicoanalyses en beheersplannen voor technische installaties. Werkzaamheden en aanpassingen, voortvloeiend uit het plan van aanpak, kunnen wij in overleg met onze opdrachtgevers in eigen beheer uitvoeren.

Meer informatie: LegionellapreventieStandpunt en beleid van Aquacare Europe t.a.v. REACHNieuwsbrief VROM REACH
lees meer... >