Home
Login
Contact
Aquacare Service
Organisatie  

 doseer- en
 regelapparatuur

 koel- en ketelwater  producten

 membraanproducten

 ontharding

 Laboratorium

 legionella preventie


Doseer- en regelapparatuur


Doseerpompen

Doseerpompen worden gebruikt om waterbehandelingsproducten te doseren met de hoogst mogelijke nauwkeurigheid, met een gedefinieerd volume en binnen een gedefinieerde tijd.
Om aan uw specifieke eisen optimaal tegemoet te komen, kunnen wij op het meest uitgebreide programma doseerpompen terugvallen.

Werking
Bij doseerpompen (oscillerende positieve verdringingspompen) wordt een gedefinieerd vloeistofvolume met een teruggaande slag aangezogen en bij persslag in de doseerleiding gebracht. De doseercapaciteit is door het instellen van het slagvolume en de doseerslagen per tijdeenheid te veranderen. Zo wordt een gelijkblijvende nauwkeurige dosering behaald zelfs bij variërende tegendruk.

Microprocessor technologie
Aquacare maakt gebruik van elektronisch aangestuurde magneetdoseerpompen. Microprocessor technologie wordt op grote schaal gebruikt voor de besturing van onze doseerpompen - optimaal op ieder applicatiegebied afgestemd. Naast multifunctionele besturingsmethodes biedt microprocessor technologie ook een verhoogde bedrijfszekerheid. Daarvoor zorgen veelvoudige bewakingsfuncties. Zo kan bijvoorbeeld het gebruik van chemicaliën in de waterbehandeling tot een absoluut noodzakelijk minimum beperkt worden - een belangrijk aspect voor de milieubescherming. Hetzelfde geldt voor gebieden van procestechnologie.
Bij de integratie van een doseerpomp in een volautomatisch arbeidsproces is het doorslaggevend dat de doseerpompen over geschikte interfaces beschikken voor de verwerking van bestaande besturingssignalen. Alleen door het gebruik van de modernste microprocessor technologie is het zonder aanvullende signaalverwerking of transmitter apparatuur mogelijk alle standaardsignalen zoals bijvoorbeeld contact- en analoogsignalen direct voor aansturing te gebruiken.


Standpunt en beleid van Aquacare Europe t.a.v. REACHNieuwsbrief VROM REACH
lees meer... >
<